Mars Society Belgium

Dans moins de 40 ans, l'Homme posera le pied sur Mars

Binnenkort

Geen evenementen

Onthaal

45 Jaar. Zolang is het reeds geleden dat de mens de laatste keer op de Maan wandelde. Binnen minder dan 40 jaar zal de mens zijn voetafdruk planten op de planeet Mars. De vrouwen en mannen die haar op een dag zullen verkennen zijn vandaag reeds geboren: ze zitten op onze schoolbanken.

Landen op Mars is niet alleen een utopie. De wetenschappelijke en technische uitdagingen zijn kolossaal maar niet onoverkomelijk.

Laten we daarom de uitdaging aangaan!

Het logo van de Mars Society Belgium aan boord van het ISS – Foto: Frank De Winne   

 

In het verlengde daarvan spelen vele andere aspecten een belangrijke rol -zoals het economische, sociale en psychologische- en we zullen deze allen moeten aankaarten en bediscussiëren.

Om dit project tot een goed einde te brengen, is er onvoorwaardelijk nood aan internationale en interdisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers, technici, studenten, professoren en… (de lijst is niet exhaustief).

De Belgische afdeling van de Mars Society, “Mars Society Belgium”, wil in nauwe samenwerking met de internationale instellingen meewerken aan deze uitdaging die de  21e eeuw waardig is.  Ze doet dit door het grote publiek bewust te maken van de grote uitdagingen waaraan men het hoofd moet bieden maar ook door te wijzen op de fantastische mogelijkheden die dit ruimteproject in de komende decennia aan de Mensheid kan bieden.

Ieder van ons, wie het ook zij, die een morzel interesse en nieuwsgierigheid heeft in de aanwezigheid van de Mens in de Ruimte, is welkom in de Mars Society. 

 

Waarom zouden wij naar Mars gaan?

Naar het voorbeeld van het Apollo programma dat de landingen op de Maan mogelijk maakte, zal een reis naar Mars:

  • Een enorme impuls geven aan het geheel van de mondiale ruimteactiviteiten;
  • Als mooie toekomstvisie de interesse in Wetenschap, én zeker van onze jeugd, opnieuw aanzwengelen;
  • De wereldeconomie een nieuwe dynamiek geven door de creatie van hooggeschoolde banen, laboratoria, nieuwe industrieën,…;
  • Zal volkeren en vooral de jeugd overal op de wereld samenbrengen en passioneren om een gezamenlijk en moeilijk objectief te bereiken;
  • Aanzienlijke technologische en wetenschappelijke vooruitgang mogelijk maken, relevant voor het dagelijkse leven, vooral in het domein van beheer van ons milieu, resources en de recyclage van afval.
  • Ons meer kennis bijbrengen over ons zonnestelsel en inzicht in onze oorsprong.
  • Op een meer generale en filosofische wijze laat het ruimteavontuur toe dat de mens zich bewust wordt van zijn plaats in de kosmos; of om antwoorden te vinden op de vragen die hij zich reeds duizenden jaren stelt over de oorsprong en evolutie van het Universum en het Leven.

De Aarde is en blijft de bakermat van de mensheid. We moeten onze originele habitat behouden en het “afstandsperspectief” dat deze reis door de ruimte mogelijk maakt, sensibiliseert ons voor haar fragiliteit en voor de noodzaak haar te beschermen.

Maar de exploratie van Mars geeft de Mensheid ook de keuze, en dat moment is niet veraf, om eventueel onder een nieuwe hemel te gaan wonen. We zullen ons aan deze nieuwe omgeving aanpassen en we zullen leren om haar te beschermen.